SELDA TUNCER

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 2000 yılında mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimini ODTÜ Sosyoloji bölümünde tamamladı. Aynı zamanda araştırma görevlisi olarak görev yaptığı ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde doktora programına devam ederken, eğitiminin bir kısmını Almanya ve İskoçya’da tamamladı. 1950-80 dönemi Ankara’sında kadınların gündelik kent deneyimlerini inceleyen doktora tezi, TSBD genç sosyal bilimciler ödülü aldı ve “Women and Public Space: Gender, Modernity and the Urban Experince” başlığıyla 2018 yılında I.B. Tauris yayınevi tarafından yayımlandı. Geçtiğimiz yıl İsveç Enstitüsü’nün desteğiyle misafir araştırmacı olarak bulunduğu Uppsala Üniversitesi’nden yeni dönmüş olup, şu an Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Toplumsal cinsiyet ve mekân, kent kültürü ve gündelik hayat gibi alanlarda araştırmalarını sürdürürken, akademi içinde ve dışında feminist politikayla yakından ilgileniyor.

Paylaş
back to top