GÜLSÜM KAV

Gülsüm Kav, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun kurucularından olup halen platformun genel temsilciliğini yürütüyor. 1996’da Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olup, 2002’de Tıp Etiği ve Tarihi Uzmanlık eğitimini tamamlamadı. Halen uzmanlık alanında akademisyen olarak çalışıyor.İstanbul Tabip Odası, Türkiye Biyoetik Derneği, Tıp Etiği ve Hukuku Derneği üyesi. Kadın haklarına dikkat çekmek üzere Yarın, Pencere ve diğer gazete ve dergilerde yazıları yayımlanıyor.

Paylaş
back to top