EFSUN SERTOĞLU

Cinsel haklar, cinsellik, cinsel sağlık, üreme sağlığı, kapsamlı cinsellik eğitimi, toplumsal cinsiyet odağına çalışmalar yürütüyor. Güçlendirici, kapsayıcı ve kapsamlı cinsellik eğitimi içerikleri-materyalleri üretip, bunları ağırlıkla okullarda çocuklar, ergenler, gençler, ebeveynler, öğretmenler ve psikolojik danışmanlarla birlikte uyguluyor. Yanı sıra üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlara toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılması, ayrımcılıkla mücadele, bedensel söz hakkı ve kişisel sınırlar, sağlıklı ve güvenli ilişkiler, onay kavramı, cinsel şiddeti önleyici yaklaşım gibi konularda eğitim-danışmanlık veriyor. Kapsayıcı eğitim, queer feminist pedagoji, şiddetsiz iletişim, bağ odaklı yaklaşım gibi alanlardan beslenerek; kimseyi dışarıda bırakmayan, eşitlikçi, katılımcı ve barışçıl öğrenme ortamları kurgulamaya çalışıyor. Çocuk hakları ve gençlik hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile feminist ve LGBTİ+ örgütlerinin hak temelli çalışmalarına katkı sunuyor. Etik ve politik sebeplerle vegan bir yaşam sürdürüyor.

Paylaş
back to top