AGÂH AYDIN

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Biyokimya ve Göğüs Hastalıkları kliniklerinde birer yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri ihtisası yaptı.

Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından düzenlenen kuramsal ve uygulamalı Destekleyici Psikoterapi Eğitici Eğitimi’ni tamamladı ve halen destekleyici psikoterapi uygulayıcısı ve eğiticisi olarak çalışıyor.

2009-2011 yılları arasında 2 yıl süreyle Türkiye Psikiyatri Derneği “Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği” ve “Bilimsel Toplantılar Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyeliği” yaptı.

Türk Tabipler Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği ve Türk Nöropsikiyatri Derneği üyesiyi.

Çeşitli dergilerde öykü ve denemeleri yayımlandı.

Paylaş
back to top